Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 15 lutego 2018 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r., poz. 87) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1801), istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.

O stypendia mogą ubiegać się młodzi badacze (do 35 roku życia) zatrudnieni w ramach stosunku pracy w jednostkach prowadzących działalność naukową.

Wnioski należy wypełniać w systemie teleinformatycznym – Zintegrowany System Usług dla Nauki / Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF), który znajduje się pod adresem:  https://osf.opi.org.pl
Osoby aplikujące prosimy o zgłoszenie się do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego celem nadania uprawnień tzw. redaktora pomocniczego dla składanego wniosku.

Wnioski w wersji wydrukowanej można składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2018 r.

Załączniki:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2016 r., poz. 1801)

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Maciej Małecki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast