Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie sesji egzaminacyjnej dla VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM w roku akademickim 2018/2019

503.4020.2.2018

KOMUNIKAT
Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie sesji egzaminacyjnej dla VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM w roku akademickim 2018/2019

Uprzejmie informuję, że na wniosek przedstawicieli Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM, po uzyskaniu akceptacji Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum wyznaczam dodatkowe, poza planowanymi zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 4 Prorektora UJ ds. CM z dnia 25 stycznia 2018 r. terminami sesji egzaminacyjnych, terminy egzaminów dla studentów VI roku kierunku lekarskiego w roku akademickim 2018/2019.

Terminy egzaminów będą następujące:

Sesja zimowa:
17.01. 2019 r. Chirurgia – ścieżki M-Z (z koniecznością odrobienia 6h zajęć dydaktycznych)
01.02.2019 r. Ginekologia i położnictwo – ścieżki M-Z
01.02.2019 r. Choroby wewnętrzne – ścieżki A-L
11.02.2019 r. Pediatria – ścieżki A-L
15.02 2019 r. Medycyna ratunkowa – ścieżki A-L
01.04.2019 r. Medycyna rodzinna – ścieżki M-Z
15.04.2019 r. Psychiatria – ścieżki A-L oraz R-Z

Sesja letnia:
11.06.2019 r. Choroby wewnętrzne – ścieżki M-Z (z koniecznością odrobienia 18h zajęć dydaktycznych)
13.06.2019 r. Chirurgia – ścieżki A-L (z koniecznością odrobienia 6h zajęć dydaktycznych)
17.06.2019 r. Psychiatria – ścieżki M-P
18.06.2019 r. Medycyna rodzinna – ścieżki A-L
25.06.2019 r. Pediatria – ścieżki M-Z
28.06.2019 r. Ginekologia i położnictwo – ścieżki A-L
28.06.2019 r. Medycyna ratunkowa – ścieżki M-Z
29.06.2019 r. Repetytorium nauk klinicznych – ścieżki A-Z

Jednocześnie uprzejmie informuję, że próbny egzamin LEK dla studentów V i VI kierunku lekarskiego oraz absolwentów Wydziału Lekarskiego UJ CM odbędzie się w dniu 02.02.2019 r.

 

prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast