Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 12.09.2018 r. w sprawie wniosków o zawarcie umów cywilno-prawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych

Szanowni Państwo,
Kierownicy
Jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM

Uprzejmie informuję, iż składanie wniosków o zawarcie umów cywilno-prawnych na prowadzenie zajęć dydaktycznych możliwe jest dopiero po wprowadzeniu przez Jednostkę wnioskującą planu pensum dydaktycznego do systemu USOS.

Bez wprowadzonego planowania – DSO UJ CM nie może potwierdzić pensum na rok akademicki 2018/2019 uzasadniającego podstawę do składania wniosków o zawarcie umów cywilno-prawnych.

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast