Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.

Wnioski należy wypełniać w systemie teleinformatycznym – Zintegrowany System Usług dla Nauki / Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF), który znajduje się pod adresem: https://osf.opi.org.pl

Osoby aplikujące prosimy o zgłoszenie się do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego celem nadania uprawnień tzw. redaktora pomocniczego dla składanego wniosku.

Wnioski w wersji wydrukowanej można składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 maja 2019 r.

Załączniki:

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. Maciej Małecki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast