Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.

Wnioski należy wypełniać w systemie teleinformatycznym – Zintegrowany System Usług dla Nauki / Obsługa Strumieni Finansowania (ZSUN/OSF), który znajduje się pod adresem: https://osf.opi.org.pl

Wniosek w wersji elektronicznej w celu jego weryfikacji należy przygotować w systemie do dnia 11 grudnia br. natomiast ostateczną wersję wniosku (elektroniczną oraz papierową) należy przekazać do dnia 16 grudnia br. do godz. 13:00 do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Załączniki:

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego


prof. dr hab. Maciej Małecki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast