Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM w sprawie możliwości przedłużania tzw. badań własnych, w których terminowe wykonanie zaplanowanych zadań było niemożliwe lub utrudnione z powodu stanu epidemii

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

z dnia 2 października 2020 roku

w sprawie
możliwości przedłużania tzw. badań własnych (finansowanych ze środków subwencji), w których terminowe wykonanie zaplanowanych zadań było niemożliwe lub utrudnione z powodu stanu epidemii

 

Szanowni Państwo, Kierownicy badań własnych,

w ślad za decyzją Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, uprzejmie informuję, iż Kierownicy badań własnych prowadzonych na Wydziale Lekarskim, którzy w związku z trwającym stanem epidemii bezpośrednio napotkali na problemy uniemożliwiające lub utrudniające terminowe wykonanie zaplanowanych zadań projektowych, mogą przedłużyć czas  trwania badań o 12 miesięcy, czyli do 31.12.2021 r.

Sytuacja głównie dotyczy projektów o charakterze klinicznym oraz prowadzonych na terenie szpitali, realizowanych w latach 2019-2020. Kierowników tych projektów, chcących przedłużyć czas realizacji projektu, bardzo proszę o zastosowanie poniżej procedury:

  1. złożenie pisemnej prośby o przedłużenie realizacji projektu z opisem sytuacji, powiadamiając jednocześnie o tym fakcie kierownika Jednostki organizacyjnej, w której realizowany jest projekt;
  2. po uzyskanej zgodzie Dziekana złożenie wniosku o przedłużenie projektu, za pośrednictwem aplikacji do wypełniania wniosków dostępnej pod adresem: dotstat.cm-uj.krakow.pl
    System zostanie Państwu udostępniony w ciągu najbliższego tygodnia i będzie aktywny do dnia 31 października br. do godz. 23:59;

Składając wniosek w systemie DotStat wybierają Państwo opcję: Przedłużenie o 12 miesięcy projektu realizowanego w latach 2019-2020, szczegóły znajdą się w Instrukcji wnioskowania

Przedłużenie projektu własnego o 12 miesięcy oznacza, że budżet jakim Państwo dysponują opiewa wyłącznie na kwotę niewydatkowaną w ramach projektu w latach 2019-2020, bez możliwości uzyskania środków w najbliższym podziale, z początkiem przyszłego roku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z Regulaminem badań własnych możliwa jest kontynuacja badań prowadzonych w latach 2019-2020 poprzez złożenie kolejnego wniosku w ramach tego samego tematu badawczego. Zatem Kierownicy badań własnych, którzy realizację prac w swoim projekcie przewidują na okres dłuższy niż 12 miesięcy, powinni złożyć wniosek skorygowany, czyli na lata 2021-2022. W tej sytuacji możliwe jest uzyskanie środków na dwuletni okres realizacji projektu, jednak niewykorzystane środki przyznane na lata 2019-2020 wracają do puli środków Dziekana.

W przypadku pytań zachęcam do kontaktu z Panią Alicją Rybka z Zespołu ds. Badań Własnych Uczelni, Działu Nauki UJCM, tel. 512-749-400, alicja.rybka@uj.edu.pl 

 

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Grzegorz Gajos

Prodziekan WL ds. rozwoju i badań naukowych

  prof. dr hab. Maciej Małecki

Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast