Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zasad rozliczanie zajęć dydaktycznych prowadzonych ze studentami zagranicznymi programu Erasmus w roku akademickim 2018/2019

Informuję, że nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia dydaktyczne w języku angielskim ze studentami programu Erasmus w grupach liczących 5 lub 6 osób zalicza się 2 godziny do pensum dydaktycznego za 1 godzinę prowadzonych zajęć. W przypadku grup liczących 3 lub 4 osoby przelicznik ten wynosi 1 do 1.
Przypominam również, że minimalna liczba studentów niezbędna do uruchomienia zgłoszonego wcześniej kursu w ramach programu Erasmus wynosi 3. Uruchomienie kursu przy mniejszej liczebności grup wymaga zgody Dziekana Wydziału Lekarskiego.

 

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast