Komunikat dotyczący projektów realizowanych w oparciu o szpitale uniwersyteckie

Kraków, dnia 3 maja 2020 r.

 

Szanowni Państwo, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni Wydziału Lekarskiego UJ CM:

Zwracam się z prośbą o przesłanie na adres mailowy Dziekanatu Wydziału Lekarskiego ( dziekwl@cm-uj.krakow.pl ) informacji dotyczących prowadzonych przez Państwa w oparciu o szpitale uniwersyteckie oraz szpitale na bazie zewnętrznej projektów badawczych, które mogą nie być ujęte w danych Działu Nauki Collegium Medicum UJ.

Przedmiotem zapytania są w szczególności granty badawcze towarzystw naukowych, fundacji, projekty Agencji Badań Medycznych, w których szpital występuje w roli partnera, niekomercyjne badania kliniczne oraz badania kliniczne komercyjne, w których pracownik WL jest głównym badaczem w skali kraju lub w zespole międzynarodowym. Proszę o wykazywanie w pierwszym rzędzie takich projektów, w których w publikacjach będących ich wynikiem, wskazywana jest afiliacja UJ CM.

Celem zapytania jest stworzenie pełnego obrazu aktywności naszych badaczy i jednostek WL oraz uwzględnienie tego faktu w zestawieniach i rankingach tworzonych w uczelni. Proszę o uwzględnienie projektów realizowanych w okresie 2016-2020.

 

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast