Komunikat dotyczący organizacji Kursów Specjalizacyjnych w ramach kształcenia podyplomowego w 2019 roku

Stałe doskonalenie i rozszerzanie oferty dydaktycznej w postaci kursów specjalistycznych w ramach kształcenia podyplomowego wpisuje się w cele strategiczne działalności Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, które realizowane są we współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Aktualnie Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowuje dla lekarzy i lekarzy dentystów ofertę obowiązkowych kursów specjalizacyjnych na 2019 rok. Otrzymaliśmy dotąd wnioski na około 100 spośród 140 corocznie realizowanych kursów specjalizacyjnych.

W związku z powyższym, zwracam się do kierowników Katedr, Klinik, Instytutów i Zakładów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum z uprzejmą prośbą o przygotowanie na rok 2019 wniosków na kursy specjalizacyjne w swojej dziedzinie medycyny, stanowiących zarówno kontynuację dotychczas realizowanych kursów, jak również opracowanie programów nowych kursów dotąd nie wykonywanych. Pracownicy Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego służą wszelką pomocą przy przygotowywaniu wniosków (kontakt tel. 12-433-27-61).
Prosimy o składanie wniosków do 31 lipca 2018 r.

Jednocześnie informuję, że zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach kursów specjalizacyjnych przez wykładowców zatrudnionych w UJCM są rozliczane w ramach pensum dydaktycznego.

 

dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ

Dyrektor
Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast