Kolejne sukcesy studentów Wydziału Lekarskiego

Marta Krzysztofik, Dominik Taterra oraz Artur Kacprzyk znaleźli się wśród stu najlepszych studentów w Polsce zostając laureatami programu stypendialnego „100 na 100” Fundacji Lotto.

W dniu 10 grudnia w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się Gala rozdania stypendiów Fundacji Lotto „100 na 100” imienia Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego. Podczas Gali premier Mateusz Morawiecki, który był honorowym patronem programu, pogratulował stypendystom. Program stypendialny „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego kierowany był do najlepszych studentów w Polsce wyróżniających się nie tylko ponadprzeciętnymi osiągnięciami naukowymi, ale i aktywną postawą społeczną i zaangażowaniem. Inicjatywa Fundacji LOTTO została zorganizowana z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i wpisana w Program oficjalnych obchodów.

Dominik Taterra, student V roku kierunku lekarskiego, jest autorem 14 prac naukowych, ponad 15 wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych (m.in. w Belgii, Korei Południowej i Australii), kierownikiem zespołu będącego beneficjentem programu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” organizowanego przez MNiSW oraz laureatem konkursów naukowych i artystycznych. Od ponad dwóch lat aktywnie pracuje w międzynarodowej grupie badawczej International Evidence-Based Anatomy Working Group (iEBA-WG) pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Walochy oraz dr hab. Krzysztofa Tomaszewskiego z Katedry Anatomii UJ CM.

Marta Krzysztofik – studentka V roku kierunku lekarskiego. Laureatka licznych nagród podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych za badania z dziedziny onkologii prowadzone w Katedrze Biochemii Lekarskiej oraz Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Od dwóch lat pełni funkcję Przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Transplantologii Komórek Krwiotwórczych.

Artur Kacprzyk jest studentem VI roku kierunku lekarskiego aktywnie działającym naukowo w dziedzinie chirurgii. Jest on aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego II Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM, gdzie zaangażowany jest w liczne projekty badawcze. Jego kilkuletnie działania w tej dziedzinie zaowocowały powstaniem licznych publikacji naukowych, a także wyróżnieniami na polskich jak i zagranicznych konferencjach naukowych.

    


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast