Klasyfikacja dorobku naukowego – wiadomości wstępne

Szanowni Państwo,

w ostatnich tygodniach wiele emocji budziła potrzeba przypisania swojej działalności naukowej do dziedzin i dyscyplin oraz klasyfikacji czasopism naukowych zgodnie z nowym wykazem dziedzin i dyscyplin.

W MNiSW trwa tworzenie wykazu czasopism z przypisanymi im dziedzinami i dyscyplinami, którego ostateczny kształt mamy poznać w I połowie 2019 roku. Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z propozycją przedstawioną przez Ministerstwo i sprawdzenia kwalifikacji wybranych tytułów czasopism oraz uprzejmie prosimy o zgłaszanie ewentualnych wątpliwości – szczególnie w przypadkach, gdy istotna część artykułów publikowanych w danym czasopiśmie dotyczy zagadnień wchodzących w zakres dyscypliny, która w zestawieniu nie została do tego czasopisma przypisana. Wydaje się, że nauki medyczne, zgłaszane najczęściej i w największym procencie przez pracowników Wydziału Lekarskiego, są reprezentowane bardzo szeroko. Zgodnie z deklaracją MNiSW, kwalifikacja wg listy nie będzie miała rozstrzygającego charakteru w kontekście możliwości uwzględnienia danego artykułu w ewaluacji – o ile będzie on związany tematycznie z badaniami prowadzonymi w danej dyscyplinie. Niemniej jednak, podejmowanie kroków prowadzących do wytworzenia systemowych rozwiązań optymalnych dla wszystkich badaczy, wydaje się być najsłuszniejszym rozwiązaniem.

Uprzejmie proszę wszystkich Państwa o pilne dopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie oraz oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N. Przygotowane na podstawie deklaracji elektronicznej dokumenty otrzymacie Państwo do podpisu w najbliższy poniedziałek. Zwracamy uwagę, że ustawodawca zobowiązał wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową do złożenia pierwszego ze wspomnianych oświadczeń w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2018 r.

z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan Wydziału Lekarskiego ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr Ewa Golonka
Kierownik Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM

Informacje ze stron MNiSW:
https://www.gov.pl/web/nauka/przypisanie-dyscyplin-do-czasopism-zaczynamy-konsultacje
https://www.gov.pl/web/nauka/konstytucja-dla-nauki-komunikat-w-sprawie-oswiadczen


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast