Kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz dietetyka na pierwszym miejscu w rankingu Perspektyw

Szanowni Państwo, Kadra Naukowo-Dydaktyczna i Studenci Wydziału Lekarskiego UJ CM:

W dniu 12 czerwca 2019 roku odbyła się w Warszawie, już po raz dwudziesty, uroczystość wręczenia dyplomów przedstawicielom najlepszych uczelni i kierunków studiów w rankingu Fundacji Perspektywy. Wydział Lekarski UJ CM otrzymał trzy wyróżnienia dla najlepszych kierunków studiów w Polsce – lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz dietetyki.

Dyplomy w imieniu Wydziału prodziekan ds. kierunku lekarsko-dentystycznego prof. Jolanta Pytko-Polończyk, pełnomocnik dziekana ds. kierunku dietetyka prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło oraz niżej podpisany.

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy cieszy się od lat renomą, jako zobiektywizowany obraz jakości szkolnictwa wyższego w Polsce. Obiektywne dane, które stanowią podstawę rankingu obejmują wyniki LEKu i LDEKu absolwentów kierunków, publikacje pracowników naukowych, internacjonalizację, etc.

Nagrody wręczali Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły oraz dr Bianka Siwińska, redaktor naczelna miesięcznika Perspektywy. Uhonorowanym w imieniu wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina gratulował prof. Andrzej Stanisławek, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Więcej informacji na: http://www.perspektywy.pl/portal/

Wszystkich pracowników Wydziału Lekarskiego oraz jego studentów proszę o przyjęcie podziękowań i gratulacji! Bez Państwa pracy, zaangażowania i kompetencji ten kolejny już sukces nie byłby możliwy.

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast