Karieroskop – nowy projekt badawczy z udziałem studentów i absolwentów UJ CM

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w  Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum rusza właśnie projekt badawczy „Czynniki warunkujące sukces absolwentów na rynku pracy” prowadzony przez międzywydziałowy zespół złożony z  wykładowców, pracowników administracji i studentów pod kierownictwem Pani dr hab. Agnieszki Pac.

Celem projektu jest:  

  • poznanie opinii na temat jakości nauczania w kontekście podjętej aktywności zawodowej;
  • opisanie ścieżek zawodowych absolwentów poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w UJ CM;
  • określenie czynników zwiększających szansę osiągnięcia sukcesu na rynku pracy;
  • przygotowanie poradników oraz informacji dla kolejnych roczników studentów dotyczących możliwości rozwoju i wymagań polskiego rynku pracy.

Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie studentów/absolwentów w projekt i udział w anonimowym badaniu ankietowym pozwoli osiągnąć główne zamierzenie zespołu badawczego, a więc pomoc studentom i absolwentom naszej uczelni w wyborze efektywnych ścieżek kariery oraz określenie wymagań, jakim muszą sprostać, aby podjąć pracę w zawodzie związanym z wybranym kierunkiem studiów.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, badania ankietowe mają być prowadzone do roku 2030, a udział w nich będą mogli wziąć studenci ostatniego roku studiów (i późniejsi absolwenci) na trzech wydziałach UJ CM.

Mamy nadzieję, że zainteresuje Państwa powyższy projekt i zechcecie dowiedzieć się więcej poprzez stronę:

www.absolwenci.cm-uj.krakow.pl

Pozdrawiamy

Zespół badawczy projektu
„Czynniki warunkujące sukces absolwentów na rynku pracy”


Powrót