Jeszcze wspominamy lato – wakacyjne praktyki zagraniczne studentek kierunku lekarsko-dentystycznego

Relacja z USA
Dwie studentki – Maryna Zelinska i Agnieszka Romańczyk odbyły praktyki wakacyjne w amerykańskim uniwersytecie – University of Louisville School of Dentistry w stanie Kentucky. Praktyki te są organizowane co roku w ramach wymiany międzyuczelnianej po-między Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem w Louisville. Studentki te spędziły na tamtejszym uniwersytecie dwa tygodnie, uczestnicząc w zajęciach praktycznych na różnych oddziałach stomatologicznych, poznając system studiów w Stanach Zjednoczonych i obserwując, jak kształci się amerykańskich studentów na klinicznych oddziałach takich jak: chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, stomatologia dziecięca, stomatologia zachowawcza, czy też protetyka i periodontologia. Uczestniczyły również w wykładach i zajęciach na fantomach. Odwiedziły prywatne gabinety dentystyczne oraz laboratoria stomatologiczne. W czasie wolnym – zwiedzały Louisville i jego okolice. Wróciły bardzo zadowolone i pod dużym wrażeniem.

Relacja z Niemiec
Studentki 4 roku kierunku lekarsko–dentystycznego – Dominika Goebel i Ewa Wysłouch wróciły z praktyk wakacyjnych w ramach programu Erasmus Plus, które odbyły w Specjalistycznym Gabinecie Prywatnym dr P. Rabaszowskiego w Bochum (Nadrenia- Północna Westfalia). Praktyka trwała ponad miesiąc i pozwoliła na wnikliwe zapoznanie się ze specyfiką przyjmowania pacjentów w niemieckim systemie opieki zdrowotnej.
Doktor Przemysław Rabaszowski – absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, zamieszkały w Niemczech od ponad 20 lat, z sercem i dużym zaangażowaniem opieko-wał się naszymi studentkami, które codziennie asystowały mu przy zabiegach różnego rodzaju – od prostych procedur zachowawczych do estetycznej odbudowy pełnoceramicznej z wykorzystaniem systemu CAD/CAM. Miały też okazję spędzić parę dni w laboratorium techniki dentystycznej i na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Uniwersyteckim Szpitalu w Bochum.
W weekendy – zwiedzały okolice Dortmundu, Essen i Kolonii. Były też w leżącym nieopodal Amsterdamie.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast