IV Konferencja Postępy w diabetologii

W dniach 19 i 20 października odbyła się w Krakowie IV Konferencja Postępy w diabetologii. Jej zakres tematyczny obejmował problemy nowoczesnej diabetologii i postępu, który dokonuje się w opiece nad pacjentami z cukrzycą. Program dwudniowego spotkania obejmował praktyczne informacje na temat nowych leków i sprzętu stosowanych w terapii i monitorowaniu pacjentów z cukrzycą. Przedstawione zostały także ostatnie dane dotyczące tradycyjnych, stosowanych od lat terapii diabetologicznych. Wśród wykładowców obecni byli zarówno eksperci z Katedry Chorób Metabolicznych UJ CM, jak i goście z innych wiodących ośrodków w Polsce.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast