Informacja o publicznych obronach WL UJ CM

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – prof. dr hab. Maciej Małecki uprzejmie zawiadamia, że w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Św. Anny 12 odbędzie się publiczna obrony pracy doktorskiej:

 

w dniu 6 maja 2019 r.

o godz. 13.00 lek. Sławomir Marecik

Tytuł pracy doktorskiej: „Zastosowanie innowacyjnych technik chirurgicznych w operacjach odbytnicy (przedniej i brzuszno-kroczowej resekcji ) w celu poprawy wyników leczenia chirurgicznego raka odbytnicy”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Richter

Recenzenci:

prof. dr hab. Grzegorz Wallner (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

prof. dr hab. Wojciech Zegarski (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)

 

w dniu 15 maja 2019 r.

o godz. 13.00 lek. Tomasz Tokarek

Tytuł pracy doktorskiej: „Przezskórna implantacja zastawki aortalnej i małoinwazyjne techniki leczenia stenozy aortalnej – wyniki odległe, powikłania, czynniki rokownicze i ocena jakości zycia”

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Dudek

Recenzenci:

prof. dr hab. Wojciech Wojakowski (Śląski Uniwersytet Medyczny)

prof. dr hab. Grzegorz Opolski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 

o godz. 14.00  lek. Joanna Przybylska-Just

Tytuł pracy doktorskiej: „Ocena zależności pomiędzy stężeniem 25 (OH) witaminy D3 a wybranymi parametrami oceny geriatrycznej”

Promotor:  dr hab. Beata Kieć-Wilk

Recenzenci:

prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Robert Hese (Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej)

 

o godz. 15.00 lek. Jacek Gacoń

Tytuł pracy doktorskiej: „Rola i znaczenie wybranych osoczowych czastek miRNA oraz grubości kompleksu intima-media tetnic szyjnych w bezpośrednim i odległym rokowaniu w zawale serca”

Promotor: prof. dr hab. Anna Kabłak-Ziembicka

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Lekston (Śląski Uniwersytet Medyczny)

dr hab. Zbigniew  Siudak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

 

 

w dniu 20 maja 2019 r.

o godz. 13.00 lek. Anna Jarosz

Tytuł pracy doktorskiej: „ Pozaustrojowe ogrzewanie pacjentów w hipotermii głębokiej”

Promotor: prof. dr hab. Rafał Drwiła

Promotor pomocniczy: dr hab. Tomasz Darocha

Recenzenci:

dr hab. Lidia Ƚysenko (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Piotr Knapik (Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu)

 

 

w dniu 30 maja 2019 r.

o godz. 13.00 lek. Brandon M.Henry

Tytuł pracy doktorskiej: „Nowe metody badawcze w dziedzinie anatomii oraz  ich zastosowanie w zmniejszeniu częstości jatrogennych uszkodzeń nerwów oraz naczyń podczas zabiegów chirurgii onkologicznej”

Promotor:  dr hab. Krzysztof  Tomaszewski

Recenzenci:

dr hab. Grzegorz Staśkiewicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

dr hab. Paweł Szychta (Instytut ‘”Centrum Zdrowia Matki Polki” w Ƚodzi)

 

 

 

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej UJ CM
przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.

 

 

.

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast