Informacja o publicznych obronach pracy doktorskiej

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Św. Anny 12 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

w dniu 3 grudnia 2018 r.

o godz. 15.00  mgr Paweł Jagielski

Tytuł pracy doktorskiej:

„Wpływ diety zawierającej naturalne pre-i probiotyki, metylacji DNA i modyfikacji flory bakteryjnej na redukcje tkanki tłuszczowej”

Promotor:

prof. dr hab. Iwona Wybrańska

Recenzenci:

dr hab. Dariusz Włodarek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

 

w dniu 5 grudnia 2018 r.

o godz.14.00 lek. Agata Krawczyk-Ożóg

Tytuł pracy doktorskiej:

„Ocena anatomiczna i echokardiograficzna zastawki mitralnej oraz aparatu podzastawkowego – implikacje dla przezskórnych oraz chirurgicznych metod leczenia wad zastawkowych”

Promotor:

dr hab.Zbigniew Siudak, prof.UJK

Recenzenci:

dr hab. Marcin Sadowski, prof. nadzw.UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. Adam Kosiński (Gdański Uniwersytet Medyczny)

 

w dniu 10 grudnia 2018 r.

o godz. 12.00 lek. Mateusz Wierdak

Tytuł pracy doktorskiej:

„Wczesne markery powikłań infekcyjnych po laparoskopowych operacjach jelita grubego wykonywanych z powodu raka”

Promotor:

dr hab. Michał Pędziwiatr

Recenzenci:

prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

dr hab. Jacek Szeliga (Collegium Medicum UMK w Toruniu)

 

o godz.13.00 mgr Dorota Romaniszyn

Tytuł pracy doktorskiej:

„Zakażenia o etiologii Staphylococcus aureus wsród polskich pacjentów wybranych  instytucji szpitalnych i opiekuńczych:epidemiologia i charakterystyka drobnoustrojów”

Promotor:

dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

Recenzenci:

prof. dr hab. Elżbieta Trafny (Wojskowa Akademia Techniczna)

dr hab. Tomasz Bielecki (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

 

w dniu 10 grudnia 2018 r.

o godz.15.00 lek. Anna Waśniowska

Tytuł pracy doktorskiej:

„Znaczenie wiedzy na temat czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w prewencji chorób sercowo-naczyniowych w województwie małopolskim”

Promotor:

prof. dr hab. Piotr Podolec

Recenzenci:

prof. dr hab. Wojciech Drygas (Instytut Kardiologii Warszawa)

prof. dr hab. Zbigniew Gąsior (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

 

 

w dniu 12 grudnia 2018 r.

o godz.13.00 lek. Piotr Mazur

Tytuł pracy doktorskiej:

„Aktywacja układu krzepnięcia w stenozie aortalnej powikłanej poszerzeniem aorty wstępującej –cykl publikacji”

Promotor:

prof. dr hab. Bogusław Kapelak

Recenzenci:

prof. dr hab. Mariusz Kuśmierczyk (Instytut Kardiologii w Warszawie)

dr hab. Jerzy Pacholewicz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

 

w dniu 12 grudnia 2018 r.

o godz.14.00 lek. Dominika Stettner-Kołodziejska

Tytuł pracy doktorskiej:

„Metabolizm angiotensyn w łożysku w stanie przedrzucawkowym”

Promotor:

prof. dr hab. Krzysztof Rytlewski

Recenzenci:

dr hab. Beata Kieć-Wilk (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)

prof. dr hab. Mariusz Zimmer (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu)

 

 

 

Praca znajdują się do wglądu w Bibliotece Medycznej UJ CM przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast