Informacja o publicznych obronach prac doktorskich

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Św. Anny 12 odbędą się publiczne obrony prac doktorskich:

 

w dniu 9 stycznia 2019 r.

o godz.14.00 lek. Aleksander Trąbka-Zawicki

Tytuł pracy doktorskiej:

„Zastosowanie łagodnej hypotermii terapeutycznej w leczeniu interwencyjnym pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego”

Promotor:

prof. dr hab.  Krzysztof Żmudka

Recenzenci:

prof. dr hab. Andrzej Ochała (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

dr hab. Jacek Legutko, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)

 

w dniu 14 stycznia 2019 r.

o godz.15.00 lek. Kamil Jonas

Tytuł pracy doktorskiej:

„Zaburzenia metabolizmu u pacjentów z idiopatycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym”

Promotor:

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof.UJ

Recenzenci:

prof. dr hab. Ewa Lewicka (Gdański Uniwersytet Medyczny)

dr hab. Marcin Kurzyna (Europejskie Centrum Zdrowia Otwock)

 

w dniu 21 stycznia 2019 r.

o godz.15.00 lek. Andrzej Fedak

Tytuł pracy doktorskiej:

„Porównanie technik ultrasonograficznych w możliwości oceny stabilności blaszki miażdżycowej w tętnicach szyjnych”

Promotor:

prof. dr hab.  Andrzej Urbanik

Recenzenci:

prof. dr hab. Urszula Zaleska-Dorobisz (Samodzileny Publiczny Szpital Kliniczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Ludomir Stefańczyk (Uniwersytet Medyczny w Ƚodzi)

 

w dniu 23 stycznia 2019 r.

o godz. 15.00, mgr inż. Monika Cichocka

Tytuł pracy doktorskiej:

„Określenie modelu metabolicznego mózgu u dzieci z wykorzystaniem protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1H MRS)

Promotor:

prof. dr hab. Andrzej Urbanik

Recenzenci:

prof. dr hab. Agata Majos (Uniwersytet  Medyczny w Ƚodzi)

prof. dr hab. Marek Sąsiadek (Uniwersytet  Medyczny we Wrocławiu)

 

 

w dniu 24 stycznia 2019 r.

o godz.13.00 lek. Anna Leśniak

Tytuł pracy doktorskiej:

„Ocena narządu wzroku u dzieci w wieku 4 lat urodzonych przedwcześnie”

Promotor:

prof. dr hab.  Bożena Romanowska-Dixon

Recenzenci:

prof. dr hab. Alina Bakunowicz-Ƚazarczyk (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

dr hab. Dorota Pojda-Wilczek (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

 

w dniu 24 stycznia 2019 r.

o godz.15.00 lek. Agnieszka Żyłka

Tytuł pracy doktorskiej:

„Znaczenie wybranych markerów uszkodzenia nerek u chorych z cukrzycą typu 2”

Promotor:

prof. dr hab.  Beata Kuśnierz-Cabala

Recenzenci:

prof. dr hab. Jacek Manitius (Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy)

prof. dr hab. Stanisław Niemczyk (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)

 

w dniu 28 stycznia 2019 r.

o godz.13.00 lek. Jacek Dygut

Tytuł pracy doktorskiej:

„ Symulacje w medycynie – poziom molekularny, tkankowy, narządowy, diagnostyczny, terapeutyczny.”

Promotor:

prof. dr hab.  Irena Roterman-Konieczna

Recenzenci:

prof. dr hab. Katarzyna Stąpor (Politechnika Śląska)

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

 

 

Obrona pani mgr inż. Moniki Cichockiej planowana na dzień 7 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 została przeniesiona na 23 stycznia 2019 r. na godz. 15.00

 

Prace znajdują się do wglądu w Bibliotece Medycznej UJ CM przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast