Informacja o publicznych obronach odbywających się na Wydziale Lekarskim UJ CM

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum uprzejmie zawiadamia, że w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Św. Anny 12 odbędzie się publiczna obrony pracy doktorskiej:

 

w dniu 3 czerwca 2019 r.

o godz. 12.00 lek. Maria Lelakowska

Tytuł pracy doktorskiej: „Analiza szerokości załamka P i jego dyspersji oraz ocena jakości życia u pacjentów po przezskórnym zamknięciu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej oraz przetrwałego otworu owalnego”

Promotor: prof. dr hab. Maria Olszowska

Recenzenci:

dr hab. Alicja Dąbrowska-Kugacka (Gdański Uniwersytet Medyczny)

prof. dr hab. Jerzy Wranicz (Uniwersytet Medyczny w Ƚodzi)

 

w dniu 5 czerwca 2019 r.

o godz. 13.00 lek. dent. Ewa Michalak

Tytuł pracy doktorskiej: „ Wpływ niechirurgicznego leczenia chorób przyzębia na poziom neopteryny w ślinie osób palących i niepalących tytoń”

Promotor: prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska

Recenzenci:

prof. dr hab. Tomasz Konopka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

prof. dr hab. Aida Kusiak (Gdański Uniwersytet Medyczny)

 

o godz. 15.00  lek. Mikołaj Michno

Tytuł pracy doktorskiej: „Zakażenia układu moczowego w materiale Szpitala Wojewódzkiego oraz ich wpływ na funkcje nerek i rokowanie”

Promotor:  prof. dr hab. Władysław Sułowicz

Recenzenci:

prof. dr hab. Beata Naumnik (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

prof. dr hab. Jan Duława (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

 

w dniu 10 czerwca  2019 r.

o godz. 15.00 mgr Agnieszka Magiera

Tytuł pracy doktorskiej: ”Uwarunkowania jakości życia młodzieży w Małopolsce”

Promotor: dr hab. Agnieszka Pac

Recenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Kowalska (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

dr hab. Paweł Kalinowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

 

w dniu 12 czerwca  2019 r.

o godz. 13.00  mgr Agnieszka Baranowska

Tytuł pracy doktorskiej: „„Zmiany żywotności i aktywności sekrecyjnej szczurzych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej w hodowli in vitro stymulowanych pulsacyjnym polem elektromagnetycznym”

Promotor:  dr hab. Jolanta Kaszuba-Zwoińska

Recenzenci:

prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski (Polska Akademia Nauk Warszawa)

prof. dr hab. Franciszek Burdan (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

 

o godz. 15.00 lek. Witold Kolber

Tytuł pracy doktorskiej: „Nowe biomarkery ciężkości przebiegu ostrego zapalenia trzustki”

Promotor:  prof. dr hab. Beata Kuśnierz-Cabala

Recenzenci:

prof. dr hab. Bogusław Kędra (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

prof. dr hab. Franciszek Burdan (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

 

w dniu 13 czerwca  2019 r.

o godz. 14.00 lek. Agata Wasilewska

Tytuł pracy doktorskiej: „„Wpływ wyłącznego, dojelitowego leczenia zywieniowego indukującego remisje na skład ciała i stężenie wybranych adipokin w nowo rozpoznanej chorobie Leśniowskiego-Crohna u dzieci”

Promotor:  dr hab. Małgorzata Sładek, prof. UJ

Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz (Gdański Uniwersytet Medyczny)

dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 

w dniu 17 czerwca  2019 r.

o godz. 11.00 mgr Paulina Rolska-Wojcik

Tytuł pracy doktorskiej: „Ocena jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia z perspektywy satysfakcji zawodowej położnych i pielęgniarek”

Promotor:  prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk

Recenzenci:

prof. dr hab. Irena Wrońska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

prof. dr hab. Małgorzata Kowalska (Śląski Uniwersytet Medyczny)

 

o godz. 12.00  lek. Roksana Kisiel

Tytuł pracy doktorskiej: „Wartość prognostyczna klasycznych i nowych parametrów elektrokardiograficznych w terapii resynchronizujacej serca”

Promotor:  dr hab. Marek Jastrzębski, prof. UJ

Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Kułakowski (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)

prof. dr hab. Rafał Baranowski (Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego)

 

o godz. 13.00 lek. Małgorzata Miller

Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ średniej objętości płytki krwi i jej markerów genetycznych na rokowanie u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu w populacji polskiej”

Promotor:  prof. dr hab. Agnieszka Słowik

Recenzenci:

dr hab. Piotr Sobolewski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. Konrad Rejdak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

 

o godz. 15.00 lek. Zofia Guła

Tytuł pracy doktorskiej: „Interakcja układu immunologicznego z tkanką kostna – związek pomiędzy procesami zapalnymi a osteogenezą i osteoporozą w spondyloartropatiach”

Promotor:  dr hab. Mariusz Korkosz, prof. UJ

Recenzenci:

dr hab. Przemysław Kotyla (Górnośląskie Centrum Medyczne)

prof. dr hab. Włodzimierz Samborski (Centrum Dermatologii – Centrum Diagnostyki i Leczenia Grzybic w Poznaniu)

 

w dniu 26 czerwca  2019 r.

o godz. 12.00 mgr Anna Bar

Tytuł pracy doktorskiej: „badanie czynności sródbłonka naczyniowego w mysich modelach chorób układu krążenia z wykorzystaniem obrazowania MR in vitro”

Promotor:  prof. dr hab. Stefan Chłopicki

Recenzenci:

prof. dr hab. Karol Kamiński (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku)

dr hab. Leszek Kalinowski (Gdański Uniwersytet Medyczny)

 

o godz. 13.00 mgr Jacek Zagajewski

Tytuł pracy doktorskiej: „konwersja L-Tryptofanu do Melatoniny w doświadczalnych uszkodzeniach błony śluzowej żołądka”

Promotor:  prof. dr hab. Piotr  Laidler

Recenzenci:

prof. dr hab. Grzegorz Bartosz (Uniwersyytet Ƚódzki)

prof. dr hab. Tomasz Mach (Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum)

 

o godz. 14.00 lek. Maciej Kowalewski

Tytuł pracy doktorskiej: „Rola opatrunków podciśnieniowych w leczeniu ran po relaparotomiach”

Promotor:  prof. dr hab. Andrzej Matyja

Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Szczepkowski (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie)

prof. dr hab. Krystyn  Sosada  (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

 

o godz. 15.00 lek. Renata Pacholczak

Tytuł pracy doktorskiej: „Uszkodzenie śródbłonka w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej”

Promotor:  dr hab. Jerzy Dropiński

Recenzenci:

dr hab. Marcin Sadowski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr hab. Piotr Głuszko (Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie)

 

 

 

 

Praca znajduje się do wglądu w Bibliotece Medycznej UJ CM
przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.

 

 

.

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast