Informacja o publicznych obronach

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki medyczne UJ CM uprzejmie zawiadamia, że w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. św. Anny 12 odbędą się publiczne obrony prac doktorskich:

w dniu 16 października 2019 r.

o godz. 13.00 lek. Niny Mól

Tytuł pracy doktorskiej: „Visfatin and Irisin- new markers of nutritional status and physical development in preterm infants

Promotor: prof. dr hab. Przemko Kwinta

Recenzenci:
dr hab. Jan Mazela, prof. nadzw. (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
dr hab. Barbara Królak-Olejnik, prof. nadzw. (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

w dniu 30 października 2019 r.

o godz. 13.00 lek. Macieja Stanka

Tytuł pracy doktorskiej: „Zastosowanie technik małoinwazyjnych w leczeniu nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Budzyński
Promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Major, prof. UJ

Recenzenci:
dr hab. Wojciech Makarewicz (Gdański Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. Zbigniew Lorenc (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

o godz. 15.00 mgr Kariny Rożek

Tytuł pracy doktorskiej: „Evaluation of the effectiveness of conservative treatment of idiopathic scoliosis with the SpineCor dynamic brace, including the special program of kinesiotherapy, and its influence
on the results of the surgical correction of progressive curves”

Promotor: prof. dr hab. Maciej Tęsiorowski
Promotor pomocniczy: dr Tomasz Potaczek

Recenzenci:
dr hab. Joanna Golec, prof. nadzw. (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
prof. dr hab. Marek Jóźwiak (Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)

w dniu 4 listopada 2019 r.

o godz. 13.00 lek. Joanny Wojtasik-Bakalarz

Tytuł pracy doktorskiej:Długoterminowa obserwacja pacjentów z miażdżycą tętnic obwodowych, poddawanych zabiegom kardiologii interwencyjnej

Promotor: dr hab. Stanisław Bartuś, prof. UJ
Promotor pomocniczy: dr hab. Paweł Kleczyński

Recenzenci:
dr hab. Zenon Huczek (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. Wojciech Wojakowski (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

w dniu 6 listopada 2019 r.

o godz. 12.30 Kornelii Kliś

Tytuł pracy doktorskiej: „Związek krętości tętnic mózgowych ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego i powstawaniem tętniaków wewnątrzczaszkowych”

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Gąsowski

Recenzenci:

prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski (Gdański Uniwersytet Medyczny)
prof. dr hab. Iwona Sudoł-Szopińska (Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie)

o godz. 14.00 mgr Kamili Rawojć

Tytuł pracy doktorskiej: „Zastosowanie metod cytogenetyki i algorytmów do kalkulacji dawki w przewidywaniu efektywności radioterapii”

Promotor: dr hab. Anna Sowa-Staszczak
Promotor pomocniczy: dr Justyna Miszczak

Recenzenci:
dr hab. Joanna Chwiej, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. im. Stanisława Staszica  w Krakowie)
ppłk dr hab. Marek Saracyn (Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie)

w dniu 27 listopada 2019 r.

o godz. 13.00 lek. Veroniki Aleksandrovych

Tytuł pracy doktorskiej: „The role of interstital cajal-like cells (telocytes) in the pathogenesis of uterine fibroids”

Promotor: dr hab. Krzysztof Gil, prof. UJ

Recenzenci:
prof. dr hab. Franciszek Burdan (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
prof. dr hab. Jakub Fichna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast