Informacja o publicznych obronach na Wydziale Lekarskim UJ CM

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – prof. dr hab. Maciej Małecki  uprzejmie zawiadamia, że w Auli Nowodworskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum przy ul. Św. Anny 12 odbędą się publiczne obrony pracy doktorskiej:

w dniu 4 marca 2019 r.
o godz. 13.00 lek. Kingi Mastalerz

Tytuł pracy doktorskiej:

„Przydatność chirurgicznej skali APGAR jako czynnika prognostycznego powikłań pooperacyjnych w grupie chorych powyżej 65 roku życia operowanych w zakresie jamy brzusznej”

Promotor:

dr hab. Jakub Kenig

Recenzenci:

dr hab. Andrzej Komorowski, prof. COI (Centrum Onkologii-Instytut w Krakowie)

dr hab. Jacek Sobocki (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 

w dniu 11 marca 2019 r.

o godz.  13.00   mgr  Urszula Horwath

Tytuł pracy doktorskiej:

„Pacjent z zaburzeniami funkcjonowania społecznego w stacjonarnej opiece długoterminowej – analiza czynników ryzyka oraz sposobów postępowania”

Promotor:

dr hab. Katarzyna Szczerbińska

Recenzenci:

dr hab. Marek Motyka, prof.UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Tomasz Kostka (Uniwersytet Medyczny w Ƚodzi)

 

w dniu 13 marca 2019 r.

o godz. 13.00  lek. Kinga Jęczmińska

Tytuł pracy doktorskiej:

„Lobotomia w Polsce na tle psychochirurgii w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki w XX wieku”

Promotor:

prof. dr hab. Andrzej Śródka

Recenzenci:

dr hab. Tadeusz Nasierowski (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

prof. dr hab. Jerzy Supady (Uniwersytet Medyczny w Ƚodzi)

 

w dniu 18 marca 2019 r.

o godz. 13.00  lek. Szymon Pietruszka

Tytuł pracy doktorskiej:

„Badania nad możliwością personalizacji chemioterapii adjuwantowej raka żołądka za pomocą oceny ekspresji białek związanych z metabolizmem i farmakodynamiką cisplatyny oraz fluorouracylu”

Promotor:

prof. dr hab. Jan Kulig

Recenzenci:

dr hab. Anil Kumar Agrawal, prof. nadzw. (Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu)

dr hab. Antoni Cienciała, prof. nadzw. (Krakowska Akademia im. A.F.Modrzewskiego w Krakowie)

 

w dniu 20 marca 2019 r.

o godz.  13.00 lek. Dorota Radkowiak                      

Tytuł pracy doktorskiej:

„Krytyczna ocena zastosowania techniki laparoskopowej podczas splenektomii”

Promotor:

dr hab.Piotr Major

Promotor pomocniczy:

dr Mateusz Rubinkiewicz

Recenzenci:

prof. dr hab.Krzysztof Leksowski (Wojskowy Szpital Kliniczny w Bydgoszczy)

dr hab. Hady Razak Hady (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

 

w dniu 25 marca 2019 r.

o godz. 13.00  lek. Tomasz Pizoń

Tytuł pracy doktorskiej:

„Ocena przydatności oznaczenia reniny w wyborze optymalnej terapii przeciwnadciśnieniowej według koncepcji Laragh i Alderman u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym”

Promotor:

prof. dr hab. Marek Rajzer, prof. UJ

Recenzenci:

dr hab. Zbigniew Siudak, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

dr hab. Maciej Siński (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

 

 

 

Prace znajdują się do wglądu w Bibliotece Medycznej UJ CM
przy ul. Grzegórzeckiej 20 w Krakowie.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast