Informacja dotycząca zabezpieczenia studentów podczas odbywania zajęć klinicznych w środki ochrony osobistej

Kraków, dnia 28 września 2020 r.

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego UJ CM prowadzących zajęcia kliniczne oraz studenci odbywający te zajęcia

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam o konieczności przestrzegania wszystkich zasad zawartych w Komunikacie nr 21 Prorektora ds. Collegium Medicum z 23 września 2020 roku w sprawie: zabezpieczenia studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum podczas odbywania zajęć klinicznych w środki ochrony osobistej (ubranie ochronne) w związku z sytuacją epidemiologiczną z powodu SARS-CoV-2 opublikowanym na stronie internetowej https://cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ogloszenie/6873 w dniu 24 września 2020 r.

Jednocześnie apeluję, aby osoby prowadzące zajęcia kliniczne oraz studenci w trakcie tych zajęć posiadali odzież ochroną, maseczki a podczas badania pacjenta także rękawiczki. Przy kontakcie z pacjentem proszę o dopilnowanie, aby pacjent posiadał prawidłowo założoną maseczkę.

 

Dziekan
Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. dr hab. Maciej Małecki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast