Informacja dla badaczy prowadzących projekty naukowe z udziałem pacjentów

Szanowni Państwo,

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na istotny komunikat zamieszczony na stronie Komisji Bioetycznej UJ ( http://kbet.cm.uj.edu.pl/aktualnosci/300 ), dotyczący konieczności stosowania w badaniach nowego formularza o ochronie danych osobowych zgodnego w tym zakresie z nowymi przepisami, które weszły w życie, w maju bieżącego roku.

Od 25.05.2018 r. używane w badaniach formularze o ochronie danych osobowych muszą spełniać wymagania nowych przepisów i uzyskać akceptację Komisji Bioetycznej UJ.

W przygotowywaniu tego dokumentu może być pomocna strona Administratora Bezpieczeństwa Informacji http://www.iod.uj.edu.pl gdzie dla pracowników UJ, po zalogowaniu, w zakładce „druki” dostępne są wzory formularzy (Klauzula informacyjna wraz ze zgodą).

W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych UJ mgr inż. Moniką Tokarczyk:
http://www.iod.uj.edu.pl/kontakt

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast