Inauguracja I Roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Wrzesień 2019

Dnia 30 września 2019 r. w Centrum Dydaktyczno – Kongresowym odbyła się uroczystość inauguracji I roku dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Uroczystość prowadził Dziekan WL Pan Prof. dr hab. Maciej Małecki. Po odsłuchaniu Gaude Mater Polonia Pan Dziekan przywitał studentów oraz zaproszonych gości w tym nauczycieli akademickich oraz dyrektorów szpitali klinicznych a następnie przedstawił obecne na uroczystości władze UJ CM oraz Wydziału: panią prof. dr hab. Krystynę Sztefko – Pełnomocnik Prorektora CM ds. kształcenia, pana prof. dr. hab. Janusza Marcinkiewicza – Prodziekana ds. rozwoju oraz badań naukowych, panią prof. dr hab. Jolantę Pytko-Polończyk– Prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, pana prof. dr. hab. Przemko Kwintę – Prodziekana ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim, pana dr. hab. Grzegorza Kopcia, prof. UJ – Prodziekana ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka oraz pana prof. dr. hab. Rafała Olszaneckiego – Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki medyczne.

W kolejnych przemówieniach Pan Dziekan Małecki jak również Prodziekani ds. studenckich pogratulowali studentom pozytywnego wyniku rekrutacji, przedstawili zadania jakie stoją przed studentami na najbliższe lata oraz zapewnili o wsparciu zarówno ze strony kadry akademickiej jak i władz uczelni. Następnie studenci złożyli ślubowanie.

Wykład inauguracyjny pt. „Szlakiem krakowskiej medycyny” wygłosił pan dr hab. Ryszard Gryglewski, prof. UJ.

Po wykładzie przedstawiciele Samorządu Studenckiego (pan Krzysztof Wykrętowicz), Studenckiego Towarzystwa Naukowego (pani Aleksandra Włodarczyk), IFMSA-Polska (pani Małgorzata Mikutel) oraz Akademickiego Związku Sportowego (pan mgr Przemysław Bartyzel) omówili zasady funkcjonowania i cele reprezentowanych przez nich organizacji i zaprosili nowych studentów do współdziałania.
Na koniec uroczystości odsłuchany został hymn Gaudeamus Igitur.

Po uroczystości wszyscy studenci trzymali swoje pierwsze fartuchy lekarskie.

foto: Jerzy Sawicz


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast