Inauguracja I Roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Wrzesień 2018

Dnia 28 września 2018 r. w Centrum Dydaktyczno – Kongresowym odbyła się uroczystość inauguracji I roku dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Uroczystość prowadził Dziekan WL Pan Prof. dr hab. Maciej Małecki. Po odsłuchaniu Gaude Mater Polonia Pan Dziekan przywitał studentów oraz zaproszonych gości, w tym nauczycieli akademickich oraz dyrektorów szpitali klinicznych a następnie przedstawił obecne na uroczystości władze Wydziału oraz UJ CM: prof. dr. hab. Marka Sanaka – Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum, prof. dr hab. Jolantę Pytko-Polończyk– Prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, prof. dr. hab. Janusza Marcinkiewicza – Prodziekana ds. stopni naukowych i tytułu naukowego na WL, prof. dr. hab. Rafała Olszaneckiego – Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą na WL, dr hab. Przemko Kwintę, prof. UJ – Prodziekana ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim oraz dr. hab. Grzegorz Kopcia, prof. UJ – Prodziekana ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka.

Dziekan i Prodziekani ds. studenckich pogratulowali studentom pozytywnego wyniku rekrutacji, przedstawili zadania jakie stoją przed studentami na najbliższe lata oraz zapewnili o wsparciu zarówno ze strony kadry akademickiej jak i władz uczelni. Następnie studenci złożyli ślubowanie.

Wykład inauguracyjny pt. „Dokąd zmierza współczesna medycyna” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Jurczak.

Po wykładzie przedstawiciele Samorządu Studenckiego (pan Klaudiusz Bolt), Studenckiego Towarzystwa Naukowego (pani Dorota Długosz), IFMSA-Polska (pani Magdalena Al-Meri) oraz Akademickiego Związku Sportowego (pan mgr Przemysław Bartyzel) omówili zasady funkcjonowania i cele reprezentowanych przez nich organizacji i zaprosili nowych studentów do współdziałania. Zaprosili również na planowane w dniu następnym spotkanie organizacyjne Junior Day. Na koniec uroczystości odsłuchany został hymn Gaudeamus Igitur.

Po uroczystości wszyscy studenci otrzymali swoje pierwsze fartuchy lekarskie.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast