Inauguracja I Roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – 30 września 2020

Dnia 30 września 2020 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się uroczystość inauguracji I roku dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM. Uroczystość, która miała wyjątkowy charakter ze względu na sytuację epidemiologiczną z powodu SARS-CoV-2, zgromadziła Władze Wydziału Lekarskiego UJ CM, przedstawicieli studentów wszystkich kierunków prowadzonych na Wydziale Lekarskim oraz przedstawicieli organizacji studenckich.

Po odsłuchaniu Gaude Mater Polonia – prof. dr hab. Maciej Małecki, Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM, który prowadził Uroczystość – wygłosił okolicznościowe przemówienie w którym przywitał studentów a następnie przedstawił obecne na uroczystości władze UJ CM oraz Wydziału: prof. dr hab. Krystynę Sztefko – Pełnomocnik Prorektora CM ds. kształcenia, prof. dr. hab. Grzegorza Gajosa  – Prodziekana ds. rozwoju oraz badań naukowych, prof. dr hab. Jolantę Pytko-Polończyk– Prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym,  prof. dr hab. Agatę Ptak-Belowską – Prodziekan ds. anglojęzycznych kierunków studiów, prof. dr. hab. Grzegorza Kopcia – Prodziekana ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka, prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło – Kierownik Studiów na kierunku dietetyka, dr Mateusza Rubinkiewicza – Pełnomocnika Dziekana WL ds. mobilności studentów i współpracy z jednostkami krajowymi i zagranicznymi.

W kolejnych przemówieniach Pan Dziekan Małecki jak również Prodziekani ds. studenckich pogratulowali studentom pozytywnego wyniku rekrutacji, przedstawili zadania jakie stoją przed studentami na najbliższe lata oraz zapewnili o wsparciu zarówno ze strony kadry akademickiej jak i władz uczelni. Następnie studenci złożyli ślubowanie.

Wykład inauguracyjny pt. „Oblicza anatomii” wygłosił prof. dr hab. Jerzy Walocha.

Po wykładzie przedstawiciele Samorządu Studenckiego (Krzysztof Wykrętowicz), Studenckiego Towarzystwa Naukowego (Aleksandra Włodarczyk), IFMSA-Polska (Kinga Krystek) oraz Akademickiego Związku Sportowego (Anna Mariankowska, mgr Łukasz Bylica) omówili zasady funkcjonowania i cele reprezentowanych przez nich organizacji i zaprosili nowych studentów do współdziałania.

Na koniec uroczystości odsłuchany został hymn Gaudeamus Igitur.

Zapis transmisji online dostępny jest pod adresem: https://youtu.be/8N8eVokVqvk?t=64

Przygotowanie uroczystości Inauguracji: Agnieszka Adamczyk
transmisja: Jacek Wądolny
foto: Jerzy Sawicz


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast