II transza środków na realizację projektów statutowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z otrzymaniem w ostatnich dniach z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego informacji o wysokości dotacji na utrzymanie potencjału badawczego dla Wydziału Lekarskiego na rok 2018, rozpoczynamy podział II transzy środków na realizację projektów statutowych.

Z uwagi na późny termin przekazania przez Ministerstwo informacji, tegoroczny podział II transzy środków odbywać się będzie poza systemem DotStat. W tym celu, w najbliższych dniach Kierownicy Jednostek otrzymają informacje o możliwości dokonania podziału na służbowe adresy mailowe.

Po dokonaniu podziału przez Kierowników Jednostek, Kierownicy Projektów, również drogą mailową, będą informowani przez Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej (DAWP) o wysokości przyznanych środków na realizację projektu w roku 2018. Podobnie jak w wypadku prefinansowania oraz I transzy, do uruchomienia przyznanych środków konieczne będzie złożenie przez Kierownika Projektu korekty kosztorysu oraz wymaganych aktualnych zgód (m.in. KBET, KET, szpital), o ile nie zostały już wcześniej dostarczone do DAWP.

Szczegółowych informacji udzielą Państwu Koordynatorzy przypisani do Państwa jednostek.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast