Ewaluacja Jednostek Dydaktycznych na Wydziale Lekarskim

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że dla studentów wszystkich trzech kierunków Wydziału Lekarskiego prowadzona jest w programie Ankieter, w systemie ciągłym elektroniczna ankieta oceny jednostek dydaktycznych za rok akademicki 2017/2018. Została ona opracowana we współpracy Kolegium Dziekańskim i Zespołem Doskonalenia Jakości Kształcenia na WL.
Studenci mogą wypełnić ankietę dla wybranych jednostek i przedmiotów po zalogowaniu pod adresem https://ankieter.usos.uj.edu.pl
Dane wprowadzane są anonimowo.

Zachęcam studentów do korzystania z tej możliwości oceny jakości nauczania na naszym Wydziale.

dr hab. Grzegorz Kopeć
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast