ERA PerMed

9 lutego 2018 r. uruchomiono I międzynarodowy konkurs Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions, zorganizowany w ramach programu ERA PerMed. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu medycyny personalizowanej

Informacje o programie:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net

 

prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast