E-learning – testowy szablon do tworzenia wykładów w ramach zdalnego nauczania

Uprzejmie informujemy, że Centrum Zdalnego Nauczania UJ udostępniło szablony testowe wraz ze szczegółowymi instrukcjami do tworzenia wykładów w ramach kształcenia na odległość (e-learning).
Znajdują się one na stronie open.uj.edu.pl

Po zalogowaniu na stronę należy wybrać zakładkę „Moje kursy” w menu znajdującym się w górnej lewej części ekranu. Testowe szablony są przyznawane indywidualnie i można w nich dokonywać dowolnych zmian.

W celu uzyskania przez koordynatorów zgłoszonych kursów lub osoby przez nich upoważnione indywidualnego loginu i hasła proszę o kontakt z panem mgr Wiesławem Pyrczakiem z Dziekanatu Wydziału Lekarskiego; email: wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka
prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego

Powrót


Wielkość fontu
Kontrast