E-learning na WL UJ CM – najważniejsze informacje organizacyjne ze strony Centrum Zdalnego Nauczania

Helpdesk podczas tworzenia e-materiałów

Wojciech Pudło  wojciech.pudlo@uj.edu.pl  lub Andrzej Filip  andrzej.filip@uj.edu.pl  z Centrum Zdalnego Nauczania; tel. 798 866 990

Logistyka przedsięwzięcia

  • Sekretariat/Dziekanat WL wpisuje do USOS-a kursy w roku akad. 2019/20 przewidziane do prowadzenia zdalnie. Wpisuje tylko prowadzących, a nie studentów.
  • CZN otrzymuje listę takich kursów.
  • CZN umieszcza szablon kursach przewidzianych do prowadzenia zdalnie.
  • Kursy z umieszczonymi w nich szablonami są widoczne na Pegazie w zakładce „Nadchodzące”
  • Pracownicy WL mogą zacząć zamieszczać w szablonie swoje e-materiały.
  • Przed rozpoczęciem semestru zimowego 2019/20 Sekretariat/Dziekanat dopisuje do kursów studentów i ewentualnie uaktualnia nazwiska prowadzących.

Tworzenie e-materiałów w szablonie

Wypełnianie szablonu przez zamieszczanie w nim filmów, testów, dokumentów, odnośników i opcjonalnie innych aktywności. Do nagrywania krótkich filmików można używać oprogramowania PowerPoint  („Rejestruj pokaz slajdów”) oraz dla zaawansowanych Corel Video Studio (Dział Usług Informatycznych dostarcza je nieodpłatnie dla pracowników UJ).

Przygotowywanie testów w szablonie

Możliwość tworzenie testów samosprawdzających (z losowaniem pytań). Dopiero pozytywne zaliczenie testu w danym dzaile  umożliwia dostęp do kolejnego działu. Możliwość stosowania w testach informacji zwrotnej (tzn. komentarza zależnego od odpowiedzi studenta wraz z odnośnikami do materiałów omawiających zagadnienie). Typ pytań: wielokrotny wybór (jedna prawdziwa odpowiedź). 

Inne możliwości platformy (opcjonalnie)

Pegaz umożliwia szereg aktywności ze studentami, m.in. merytoryczne moderowane forum dyskusyjne (z możliwością oceny wypowiedzi), przesyłanie zadań przez platformę czy głosowania (wybór terminu, tematu, grupy, itp.).

Prawa autorskie i ochrona wizerunku

Pracownicy powinni mieć na uwadze, że opracowywane przez nich materiały powinny przestrzegać obowiązujących w Polsce regulacji dotyczących praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast