E-learning: Minimalne wymagania przy tworzeniu wykładów

 1. Wykład powinien być przygotowany w postaci prezentacji (serii slajdów) podzielonej na kilka części (zwykle 3 do 5 części) oraz pytań testowych do każdej z części.
 2. Slajdom powinien towarzyszyć komentarz głosowy wykładowcy zsynchronizowany z prezentowanymi zagadnieniami. Takie nagranie jest możliwe np. przez zastosowanie funkcji Pokaz Slajdów/ Rejestruj Pokaz Slajdów w programie POWER POINT (instrukcja dostępna w szablonie wykładu).
 3. Istotne z punktu widzenia wykładu szczegóły prezentowane na slajdach powinny być odpowiednio oznaczone, np. za pomocą strzałek.
 4. Każda część prezentacji powinna być zakończona testem złożonym z kilku pytań (zwykle 3 pytań) odnoszących się do wysłuchanej części prezentacji.
 5. Każde pytanie powinno mieć 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Przejście do kolejnej części wykładu wymaga od studenta prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące poprzedniej części wykładu. W przypadku nieudzielenia poprawnej odpowiedzi student może ponownie wysłuchać prezentacji i ponownie odpowiedzieć na pytania.
 6. Czas trwania całego wykładu powinien być zbliżony do czasu trwania standardowego wykładu z bezpośrednim udziałem nauczyciela.
 7. Prezentacje powinny być zapisane w formacie video (instrukcja w szablonach testowych)
  i umieszczone w szablonach przygotowanych na platformie PEGAZ.
 8. Wykładowi powinna towarzyszyć informacja o możliwych terminach bezpośredniego kontaktu studentów z wykładowcą oraz opcja zadawania pytań wykładowcy (zakładki Aktualności, Forum merytoryczne w szablonie wykładu)
 9. Wykłady powinny być zamieszczone w systemie PEGAZ przed rozpoczęciem roku akademickiego.
 10. Wysłuchanie i prawidłowa odpowiedź na pytania związane z wykładem są niezbędne do uzyskania przez studenta zaliczenia z przedmiotu, w którego sylabusie znajdują się wykłady prowadzone metodą nauczania na odległość.

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast