Dyżury pracowników w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w środy do godz. 17:00

Zgodnie z  Komunikatem Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 03.01.2017 roku dotyczącym wydłużenia godzin przyjęć studentów w dziekanacie, dyżury w każdą środę w godz. 15:30-17:00 pełnić będą następujący pracownicy:

L.p.

Imię i nazwisko pracownika

Data dyżuru

Pokój

1.

Katarzyna Dziewońska-Radoń

10.01.2018 r.

8

2.

Mgr Agnieszka Czopik

17.01.2018 r.

6

3.

Mgr Zyta Ławrynowicz

24.01.2018 r.

8

4.

Mgr Anna Groń

31.01.2018 r.

6

5.

Lic. Halina Wojtecka

07.02.2018 r.

9

6.

Mgr inż. Bogumiła Rzepka

14.02.2018 r.

8

7.

Mgr Alicja Wawrzusiak

21.02.2018 r.

8

8.

Mgr Magdalena Kubik

28.02.2018 r.

9


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast