Dr hab. Katarzyna Szczerbińska, prof. UJ – Sekretarzem Międzynarodowego Towarzystwa Gerontologii i Geriatrii – Regionu Europejskiego (International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region)

W dniach 23-25 maja 2019 roku w Goteborgu (Szwecja) odbyła się 9. międzynarodowa konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Gerontologii i Geriatrii – Regionu Europejskiego (International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region), gdzie wyniki swoich prac zaprezentowali m.in. pracownicy Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej UJCM (więcej informacji na temat uczestnictwa naszych pracowników w konferencji można znaleźć na stronie https://iagger2019.se/ ).

Co cztery lata podczas konferencji zbiera się Rada Główna składająca się z przewodniczących wszystkich towarzystw wchodzących w skład IAGG-ER by przeprowadzić wybory do Zarządu Głównego. Tak też stało się tym razem, otóż 24-go maja 2019 roku wybrano nowy Zarząd na lata 2019-2023.

Miło nam poinformować, że na stanowisko Sekretarza Towarzystwa została wybrana dr hab. med. Katarzyna Szczerbińska, prof. UJ, która jest Kierownikiem Pracowni Badań nad Starzejącym się Społeczeństwem w Zakładzie Socjologii Medycyny, Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Lekarskiego UJCM. Nowym Prezydentem Towarzystwa został Prof. Mario Barbagallo (Włochy), a Skarbnikiem Prof. Vladimir Khavinson (Rosja).

Międzynarodowe Towarzystwo Gerontologii i Geriatrii jest największym na świecie stowarzyszeniem zajmującym się promowaniem badań z zakresu gerontologii w celu poprawy jakości opieki nad osobami starszymi. Jego europejski oddział skupia w swoich ramach stowarzyszenia geriatrów i gerontologów z 35 krajów Europy, liczących w sumie ok. 22 tys. członków.

Nowemu Zarządowi IAGG-ER gratulujemy i życzymy powodzenia!

Strona International Association of Gerontology and Geriatrics – European Region: https://www.iagg-er.net/
Strona International Association of Gerontology and Geriatrics: https://www.iagg.info/

Logo konferencji


Logo towarzystwa


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast