Dr hab. Dorota Myszkowska – Prezydentem Międzynarodowego Towarzystwa Aerobiologii (IAA, International Association for Aerobiology)

Dr hab. Dorota Myszkowska podczas odbywającego się w Parmie w dniach 3-7.09.2018 r. kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Aerobiologii (IAA, International Association for Aerobiology) została wybrana Prezydentem tego Towarzystwa na okres 2018-2022.

Od lat w ramach pracy w Collegium Medicum zajmuje się monitoringiem pyłkowym powietrza w tym na potrzeby profilaktyki chorych z alergią pyłkową i jest włączona w działalność organizacji naukowych w tej dziedzinie na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast