Dominik Taterra student Wydziału Lekarskiego UJ CM – laureatem Studenckiego Nobla

Dominik Taterra student 5 roku kierunku lekarskiego został laureatem nagrody głównej w 10. edycji ogólnopolskiego konkursu Studencki Nobel w kategorii Medycyna i Farmacja. Ośmioro wybitnych studentów reprezentujących różne obszary nauki oraz sztuki nagrodzono w dniu 31 maja br. w Warszawie. Dominik Taterra pracuje w międzynarodowej grupie badawczej International Evidence-Based Anatomy Working Group pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jerzego Walochy oraz dr hab. n. med. Krzysztofa Tomaszewskiego z Katedry Anatomii UJ CM.

Jest autorem i współautorem 16 publikacji naukowych, ponad 30 wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych (w tym m.in. w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej i Australii), za które był wielokrotnie nagradzany. Jest kierownikiem zespołu będącego beneficjentem grantu „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany, zostając laureatem m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stypendium Fundacji Lotto „100 na 100”, Stypendium Województwa Pomorskiego i Stypendium Miasta Gdyni.

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,77333,studencki-nobel-przyznany-nagrody-dla-osmiorga-laureatow.html?fbclid=IwAR16B_GDmOE8-v8uvUCV_7m1_JpH4wgb4D-XxJjOdHReUiFOSaDszumjz0s

Wśród dziesięciu finalistów w dziedzinie Medycyna i Farmacja znalazło się aż pięciu studentów z UJ CM: Kamil Tyrak, Jakub Hołda, Jan Witowski oraz Tomasz Stefura.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast