Dobry wynik LEK i LDEK absolwentów WL

Z przyjemnością informujemy, że absolwenci kierunku lekarskiego naszego Wydziału zajęli 2. miejsce w tegorocznej zimowej edycji Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) w podstawowej, najliczniejszej kategorii ostatnich dwóch roczników (około 80% wszystkich zdających egzamin). Do egzaminu przystąpiło 334 naszych absolwentów a wynik pozytywny uzyskało 307 (92%). Średni wynik absolwentów kierunku lekarskiego naszego Wydziału wyniósł 134,51 pkt i był o 4,21 pkt wyższy od średniego wyniku w Polsce.

Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego zajęli 4 miejsce na egzaminie LDEK uzyskując średnio 125,7 pkt czyli 0,94 pkt więcej niż średnia dla wszystkich kierunków z Polski. Zdało 73% studentów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centrum Egzaminów Medycznych:  www.cem.edu.pl/egzaminy_l.php

Serdecznie gratulujemy zdającym oraz kadrze dydaktycznej Wydziału.

dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku
lekarskim i dietetyka prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast