Arkusz samooceny za rok 2017

Szanowni Państwo!

W środę 21 lutego 2018 r. włączony zostanie  Arkusza samooceny za rok 2017.
E-AS wypełniany jest częściowo automatycznie – pobiera z bazy „Bibliografia UJ CM” dane dotyczące publikacji. Wyjątkiem są publikacje monograficzne tzw. „wybitne” (o nich informację podaje pracownik).
Punkty dotyczące liczby cytowań, indeksu Hirscha i informacji o patentach wypełnia pracownik.
Wypełnienie Arkusza ułatwi wcześniejsze przygotowanie sobie liczby cytowań za rok 2017 i wartości indeksu Hirscha.
Link do Arkusza zostanie zamieszczony na stronie  Biblioteki Medycznej UJ CM w zakładce Bibliometria/Samoocena.
Logowanie do Arkusza następować będzie poprzez adres e-mail w domenie @uj.edu.pl
Zasady samooceny oraz odpowiednie instrukcje umieszczone są w elektronicznym Arkuszu samooceny 2017.
Wypełnianie Arkuszy możliwe będzie do 31 marca 2018 roku.
Prosimy o wygenerowanie Arkusza samooceny w formacie pdf i zachowanie go w swojej dokumentacji.

Nie ma potrzeby samodzielnego przesyłania/dostarczania Arkusza – Biblioteka Medyczna UJ CM przekaże Państwa Arkusze samooceny do Dziekanatu.

 

Z poważaniem,

prof. dr hab. Rafał Olszanecki
Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast