Ankieta dotycząca zastosowania technologii immersyjnych (AR/VR) w edukacji zdalnej

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie, dotyczącej wykorzystania mieszanej rzeczywistości (Mixed Reality): Wirtualna Rzeczywistość (Virtual Reality – VR) i Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality – AR). Czy technologie VR/AR mają zastosowanie w nauczaniu zdalnym (e-learning), zwłaszcza w czasach pandemii?

Obecnie obserwujemy jak kluczowym elementem staje się edukacja zdalna, łącząca różne formy e-learningu z metodami wirtualnej rzeczywistości VR i poszerzonej rzeczywistości AR. Zdajemy sobie sprawę z ograniczeń aktualnej oferty e-learningu, dlatego przygotowaliśmy szereg rozwiązań poszerzających ją o elementy VR/AR.

Potrzebujemy opinii i konsultacji nauczycieli akademickich oraz studentów.
Państwa zdanie jest dla nas bardzo ważne i pomoże rozwijać ważne dla współczesnej edukacji narzędzie.

Ankieta dostępna jest pod adresem:  http://bit.cm-uj.krakow.pl/pl/ar

Z wyrazami szacunku,

dr Klaudia Proniewska
dr Piotr Walecki
Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny WL UJ CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast