Absolwenci kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM najlepsi w Polsce. Wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego w sesji wiosennej 2021

W tegorocznej wiosennej edycji lekarskiego egzaminu końcowego (LEK) absolwenci kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM (265 absolwentów) uzyskali najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni medycznych w Polsce ex aequo z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w najliczniejszej kategorii obejmującej lekarzy, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach (78% wszystkich zdających).

Absolwenci naszego Wydziału uzyskali 172,23 punktów co stanowi 2,65 punktu więcej niż średnia wszystkich uczelni.

W kategorii lekarzy zdających egzamin po raz pierwszy (25 absolwentów WL UJ CM) uzyskaliśmy również pierwsze miejsce wyprzedzając Warszawski Uniwersytet Medyczny. Z kolei w kategorii lekarzy, którzy ukończyli studia ponad 2 lata temu (24 absolwentów WL UJ CM) uzyskaliśmy drugie miejsce (pierwsze miejsce uzyskał Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie reprezentowany jednak tylko przez 1 studenta).

Egzamin LEK jest przeprowadzany dwa razy do roku, trwa 4 godziny i składa się z 200 pytań testowych z zakresu chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, bioetyki i prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i zdrowia publicznego. Zdanie tego egzaminu jest wymagane do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego a wynik punktowy decyduje o pierwszeństwie w uzyskaniu rezydentury i wyborze specjalizacji.

Serdecznie gratulujemy absolwentom naszej uczelni.

Składamy też podziękowania kadrze dydaktycznej WL UJ CM za trud włożony w wykształcenie młodych lekarzy.

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. dr hab. Grzegorz Kopeć
Prodziekan WL ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast