Absolutorium studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM, 04 lipca 2019

Dnia 4. lipca o godzinie 12:00 w Krakowskim Centrum Konferencyjnym ICE odbyła się uroczystość absolutorium studentów wszystkich trzech kierunków Wydziału Lekarskiego UJ CM.
Spotkanie prowadzili:
– p. Michał Osuch – kierunek lekarski,
– p. Kinga Jasiewicz – kierunek lekarsko-dentystyczny,
– p. Dorota Wróbel – kierunek dietetyka.

Władze Uniwersytetu reprezentowali:
– prof. dr hab. Krystyna Sztefko, Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w UJ CM,
– prof. dr hab. Stanisław Kwiatkowski, Pełnomocnik Rektora UJ ds. klinicznych w UJ CM,
– prof. dr hab. Maciej Małecki, Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM,
– prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, Prodziekan ds. studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym,
– prof. dr hab. Przemko Kwinta, Prodziekan ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim,
– dr hab. Grzegorz Kopeć, prof. UJ, Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka,
– prof. dr hab. Małgorzata Zwolińska-Wcisło, Kierownik studiów na kierunku dietetyka.

Studentów, ich bliskich oraz kadrę akademicką przywitali Pełnomocnik Rektora UJ prof. Krystyna Sztefko oraz Dziekan WL prof. Maciej Małecki, którzy wygłosili przemówienia absolutoryjne. Następnie wyzwania stojące przed młodymi lekarzami przedstawił dr Robert Stępień, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. W kolejnym punkcie w imieniu wszystkich studentów wystąpił p. Sebastian Janiec, starosta roku na kierunku lekarskim WL UJ CM.

Wykład absolutoryjny pt. ,,Żeby Inny nie był Obcy…” wygłosił prof. dr hab. Bogdan de Barbaro, p.o. kierownika Katedry Psychiatrii WL UJ CM.

Następnie wręczone zostały nagrody Prorektora UJ ds. Collegium Medicum.
Laureatami nagród Rektora zostali:
– nagroda za działalność w Radzie Samorządu Studentów UJ CM
    – p. Kinga Prusak
    – p. Magdalena Wadowska
– nagroda za działalność w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii
    – p. Zofia Loster
– nagroda za działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym UJ CM
    – p. Zofia Loster
    – p. Kornelia Kliś
    – p. Elżbieta Szczepanek
– nagroda za działalność w IFMSA-Polska Oddział Kraków
    – p. Wiktor Mroziński
    – p. Aleksandra Mikunda
– nagroda dla Najaktywniejszego Młodego Naukowca
    – p. Jan Witowski
– nagroda za działalność w Akademickim Związku Sportowym
    – p. Barbara Kącka

Nagrody dla Najlepszych Sportowców wręczyła dr Dorota Palik, Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM. Otrzymali je:
– p. Barbara Kącka (kierunek lekarski)
– p. Katarzyna Solecka (kierunek lekarski)
– p. Witold Urban (kierunek lekarski)
– p. Igor Jabłoński (kierunek lekarski)
– p. Łukasz Zbirek (kierunek lekarski)
– p. Ewa Berowska (kierunek lekarski)
– p. Natalia Mączyńska (kierunek lekarsko-dentystyczny)
– p. Agata Wojtyna (kierunek lekarski)
– p. Jakub Wnuk (kierunek lekarski)
– p. Bartosz Domin (kierunek lekarski)
– p. Dariusz Lusina (kierunek lekarski)
– p. Jakub Karpiński (kierunek lekarski)
– p. Piotr Centkowski (kierunek lekarski)
– p. Kinga Prusak (kierunek lekarsko-dentystyczny).

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie prodziekanów ds. studenckich prof. Jolanty Pytko-Polończyk oraz dr. hab. Grzegorza Kopcia, prof. UJ połączone z wręczeniem nagród Dziekana WL.

Laureatami nagród Dziekana w przedstawionych niżej kategoriach zostali:

Nagroda za najwyższą średnią ocen:
kierunek lekarski
    – p. Karolina Połetek
    – p. Agata Wojtyna
    – p. Martyna Schönborn
kierunek lekarsko-dentystyczny
    – p. Klaudia Czarnecka
    – p. Zofia Loster
    – p. Anna Gawor
kierunek dietetyka
    – p. Katarzyna Kwarcińska
    – p. Maria Hadasik
    – p. Elżbieta Skalna
Studenci z najwyższą średnią na każdym z kierunków WL otrzymali dodatkową nagrodę ufundowaną przez towarzystwo ubezpieczeniowe TU INTER. Nagrody wręczył pan dyrektor Dariusz Kondas.

Nagroda za najlepszą publikację:
    – p. Kornelia Kliś z kierunku lekarskiego za pracę pt. „Computer-aided analysis of middle cerebral artery tortuosity: association with aneurysm development” autorów Kliś K, Krzyżewski RM, Kwinta BM, Stachura K, Moskała M, Tomaszewski KA opublikowaną w Journal of Neurosurgery (IF=4,318),
    – p. Konrad Stepień z kierunku lekarskiego za pracę pt. „High prevalence of inherited thrombophilia and antiphospholipid syndrome in myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries: Comparison with cryptogenic stroke” autorów Stępień K, Nowak K, Wypasek E, Zalewski J, Undas A opublikowaną w International Journal of Cardiology (IF = 4,034),
    – p. Tomasz Stefura z kierunku lekarskiego za pracę pt. „Influence of Preoperative Weight Loss on Outcomes of Bariatric Surgery for Patients Under the Enhanced Recovery After Surgery Protocol” autorów Stefura T, Droś J, Kacprzyk A, Wierdak M, Proczko-Stepaniak M, Szymański M, Pisarska M, Małczak P, Rubinkiewicz M, Wysocki M, Rzepa A, Pędziwiatr M, Budzyński A, Major P opublikowaną w Obesity Surgery (IF = 3,890).

Nagroda specjalna:
– p. Sebastian Janiec – kierunek lekarski
– p. Kinga Jasiewicz – kierunek lekarsko-dentystyczny
– p. Dorota Wróbel – kierunek dietetyka

Następnie studenci wyróżnili jednostki WL oraz nauczycieli akademickich i pracowników Uczelni.

Nagrody Absolwentów Wydziału Lekarskiego 2018/2019 – kierunek lekarski
– Najlepsza Przedkliniczna Jednostka Dydaktyczna
    – Katedra Anatomii
    – Katedra Histologii
– Najlepsza Kliniczna Jednostka Dydaktyczna
    – Katedra Neurologii
    – Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej
    – Katedra Medycyny Sądowej
– Najlepszy Nauczyciel Akademicki
    – dr hab. Agnieszka Olszanecka (I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienie Tętniczego)
Ponadto wyróżnieni zostali następujący nauczyciele akademiccy:
    – dr hab. Wojciech Turaj (Katedra Neurologii)
    – dr Mirosław Dolecki (II Katedra Chirurgii)
    – dr hab. Ewa Konduracka, prof. UJ (Klinika Choroby Wieńcowej)
    – lek. Paweł Potocki (Klinika Onkologii)
    – dr Tomasz Sanak (Zakład Medycyny Ratunkowej)
    – prof. dr hab. Jacek Jawień (Katedra Farmakologii)
    – prof. dr hab. Jerzy Walocha (Katedra Anatomii)
    – dr Wojciech Datka (Klinika Psychiatrii Dorosłych)
    – dr Artur Bień (Klinika Chorób Metabolicznych)
    – prof. dr hab. Maciej Małecki (Klinika Chorób Metabolicznych)
    – lek. Dariusz Chmiel (Zakład Dziecięcej Medycyny Ratunkowej)
    – lek. Barbara Sikora (praktyka POZ ul. Bochenka)
    – dr Wacław Lipczyński (Klinika Urologii)
    – dr hab. Jacek Czepiel (Klinika Chorób Zakaźnych)
– Nagroda Specjalna
    – p. Maria Łuckiewicz
    – mgr Wiesław Pyrczak
– Podziękowanie Specjalne
    – prof. dr hab. Rafał Olszanecki

Nagrody Absolwentów Wydziału Lekarskiego 2018/2019 – kierunek lekarsko-dentystyczny:
– Najlepsza Jednostka Dydaktyczna
    – Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii
    – Zakład Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii
– Najlepszy Asystent
    – lek. dent. Patryk Kałuża
    – dr hab. Tomasz Kaczmarzyk, prof. UJ
    – lek. dent. Patryk Stępień
    – dr hab. Grażyna Wyszyńska-Pawelec, prof. UJ

Nagrody Absolwentów Wydziału Lekarskiego 2018/2019 – kierunek dietetyka:
– Najlepsza Jednostka Dydaktyczna
    – Katedra Chorób Metabolicznych
– Najlepszy Asystent
    – dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ
    – mgr Anna Rzepecka
    – dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska
    – dr hab. Grzegorz Gajos, prof. UJ

W kolejnej części uroczystości studenci otrzymali z rąk władz uczelni Karty Absolutoryjne a następnie złożyli przyrzeczenie lekarskie i dietetyka. Przyrzeczenie lekarskie odczytała prof. Jolanta Pytko-Polończyk a przyrzeczenie dietetyka prof. Małgorzata Zwolińska-Wcisło.

Uroczystość uświetnił Chór Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Dr hab. med. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

Foto: Jerzy Sawicz


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast