4 maja 2018, czas wolny od zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 26 kwietnia 2018 r.

P.T.
Dyrektorzy Instytutów,
Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów,
Studenci 
Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

Uwzględniając postulaty studentów ustalam w dniu 4 maja br. czas wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Jednocześnie przypominam o obowiązku odrobienia zajęć dydaktycznych zaplanowanych na ten dzień.

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Maciej Małecki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast