31 października 2018, godziny dziekańskie z koniecznościa odrobienia zajęć dydaktycznych

Kraków, dnia 26 października 2018 r.

P.T.
Dyrektorzy Instytutów,
Kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów,
Studenci
Wydziału Lekarskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Merlicum

Działając na podstawie § 5 Zarządzenie nr 4 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 25 stycznia 2018 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Collegium Medicum na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – ustanawiam w dniu 31 października 2018 r. począwszy od godz. 15:00, godziny wolne od zajęć dydaktycznych z koniecznością ich odrobienia.

 

Dziekan Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Maciej Małecki


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast