Stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2020/2021

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego – semestr letni roku akademickiego 2020/2021 – Studenci, Doktoranci

Informujemy, że w systemie USOSweb uruchomiona została możliwość uzupełniania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021.

Regulaminowy termin na złożenie wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim upływa 31 stycznia 2021 roku. Osoby chcące otrzymać stypendium w semestrze letni są zobowiązane złożyć wniosek w wyznaczonym terminie.

Informacji dotyczących ustalania dochodu w rodzinie studenta oraz sposobu dokumentowania dochodu udzielają Koordynatorzy wydziałowi ds. stypendialnych:

Zarejestrowanie formularza elektronicznego w USOSweb jest czynnością techniczną i nie stanowi złożenia wniosku.

Po uprzednim uzupełnieniu w USOSweb wniosku o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2020/2021, podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z  wymaganą dokumentacją  należy przesłać pocztą tradycyjną (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru) na adres dziekanatu, z dopiskiem: Dziekanat Wydziału, do Koordynatora Wydziałowego ds. stypendialnych.

W przypadku osób, które ubiegały się o przyznanie stypendium w semestrze zimowym, nie ma konieczności składania ponownie kompletu dokumentów potwierdzających sytuację finansową.

Po uprzednim uzupełnieniu w USOSweb wniosku o stypendium socjalne na semestr letni roku akademickiego 2020/2021, podpisany wniosek w wersji papierowej wraz z oświadczeniem o dochodach na rok akademicki 2020/2021 należy przesłać pocztą tradycyjną (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru) na adres dziekanatu, z dopiskiem: Dziekanat Wydziału, do Koordynatora Wydziałowego ds. stypendialnych.

 

Dane do wysyłki:

Wydział Lekarski

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
ul.  św. Anny 12
31-008 Kraków

z dopiskiem “Dziekanat Wydziału, do Koordynatora Wydziałowego ds. stypendialnych w UJ CM”


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast