Rok akademicki 2016/2017

  • Podział środków z funduszu pomocy materialnej na semestr letni roku akademickiego 2016/2017

W dniu 14 lutego 2017 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na II semestr roku akademickiego 2016/2017

Szczegółowe informacje znajdują się w  piśmie Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM

 

  • Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni

W systemie Usosweb została uruchomiona tura składania wniosków o przyznanie stypendium socjalne na semestr letni w roku akademickim 2016/2017. Termin składania wniosków upływa 22.01.2016 r.

W przypadku gdy student ubiegał się o przyznanie stypendium na semestr zimowy i jego sytuacja materialna nie uległa zmianie:

– wydrukowany z Usosweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni wraz z oświadczeniem o dochodach za 2015 rok .

W przypadku gdy student ubiegał się o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy i jego sytuacja uległa zmianie:

– wydrukowany z Usosweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni wraz z poprawionym oświadczeniem o dochodach za 2015 rok oraz dokumentem potwierdzającym zaistniałą zmianę. (wprowadzenie zmian do oświadczenia o dochodach należy w pierwszej kolejności zgłosić koordynatorom ds. pomocy materialnej w celu cofnięcia oświadczenia do poprawy).

W przypadku gdy student nie ubiegał się o stypendium socjalne w semestrze zimowym:

– wydrukowany z Usosweb wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni wraz z oświadczeniem o dochodach za 2015 rok oraz pełną dokumentacją potwierdzającą wysokość dochodu.

Informacje w sprawie wymaganych dokumentów znajdują się w Zarządzeniu nr 97 Rektora UJ z 28.10.2016 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:

 http://www.sdka.cm.uj.edu.pl/komunikaty/-/journal_content/56_INSTANCE_mjtG3KLZEBaL/13606729/135297766

 

  • Odbiór decyzji w sprawie stypendium rektora dla najlepszych studentów

W dniach 29.11.2016 do 02.12.2016 będzie możliwość osobistego odbioru decyzji zarówno pozytywnych jak i negatywnych w sprawie przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w godzinach przyjęć stron w Dziekanacie, pok. nr 6. Przy odbiorze decyzji prosimy o okazanie dokumentu tożsamości.

Nieodebranie decyzji w terminie skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty stypendium.

 

  • Stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych – decyzje

W dniach 18.11.2016 od godz. 12.00 do 23.11.2016 będzie możliwość odbioru decyzji w sprawie przyznania stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w godzinach przyjęć stron w Dziekanacie, pok. nr 6. Przy odbiorze decyzji prosimy o okazanie dokumWytnijentu tożsamości.

 

  • Podział środków z funduszu pomocy materialnej na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017

W dniu 14 listopada 2016 r. zostały rozdzielone środki na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na I semestr roku akademickiego 2016/2017, a także na stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendia specjalne dla studentów niepełnosprawnych na rok akademicki 2016/2017.

Szczegółowe informacje znajdują się w  piśmie Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy miedzynarodowej w CM

 

  • Świadczenia z funduszu pomocy materialnej

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej w roku akademickim 2016/2017:

Pismo Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum z dnia 3 listopada 2016 roku

 

  • Powołanie wydziałowej komisji stypendialnej na rok akademicki 2016/2017

W dniu 19.10.2016 r. Dziekan Wydziału Lekarskiego Pan prof. dr hab. med. Maciej Małecki powołał na wniosek Samorządu Studentów UJCM  Wydziałową Komisję Stypendialną


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast