Podział środków z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów UJ CM w roku akademickim 2018/2019

Uprzejmie informujemy, że 14 listopada 2018 roku nastąpił podział środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów UJ CM.

Szczegóły dotyczące progów dochodowych oraz wysokości świadczeń o charakterze socjalnym w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019, tj.:

  •  stypendium socjalnego,
  • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub
    w obiekcie innym niż dom studencki,
  • stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,

 oraz w sprawie wysokości stawek dotyczących pozostałych świadczeń w roku akademickim 2018/2019, tj.:

  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomóg,

dostępne są na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM.


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast