Wysokość progów i kwot świadczeń w roku akademickim 2019/2020

W dniu 5 listopada 2019 r. Prorektor UJ ds. dydaktyki prof. dr hab. Armen Edigarian działając w porozumieniu z Uczelnianą Komisją Ekonomiczną SSUJ oraz Towarzystwem Doktorantów UJ dokonał rozdysponowania środków przeznaczonych na świadczenia dla studentów i doktorantów.

Szczegóły znajdują się na stronie Sekcji ds. Dydaktyki Karier Akademickich CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast