Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2018/2019

W systemie Usosweb została uruchomiona tura składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni w roku akademickim 2018/2019.  Studenci, którzy składali wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr zimowy w roku ak. 2018/2019, a sytuacja materialna rodziny nie uległa zmianie, składają tylko wydrukowany wniosek o przyznanie stypendium wraz z oświadczeniem o dochodach, bez konieczności dostarczania zaświadczeń urzędowo-skarbowych. Jeżeli sytuacja uległa zmianie, to w pierwszej kolejności należy zgłosić się do koordynatora ds. pomocy materialnej w celu poprawy oświadczenia o dochodach. Wszelkie zmiany w oświadczeniu należy udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami.

Studenci, którzy zamierzają ubiegać się o świadczenie socjalne po raz pierwszy w tym roku akademickim, wraz z wnioskiem i oświadczeniem o dochodach składają całą dokumentację potwierdzającą wysokość dochodu w rodzinie studenta. Wykaz niezbędnych załączników do wniosku znajduje się w:

Zarządzeniu nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzeniu nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 września 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast