Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć na WL

W związku z licznymi uwagami ze strony nauczycieli akademickich przypominam studentom Wydziału Lekarskiego o konieczności powstrzymania się od używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć dydaktycznych: wykładów, seminariów i ćwiczeń.

W czasie zajęć telefon powinien być wyciszony. Jeśli telefon lub inne urządzenia elektroniczne stanowią pomoc dydaktyczną (np. jako kalkulator lub do poszukiwania informacji w internecie) mogą być używane jedynie na wyraźne wskazanie prowadzącego zajęcia.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy użycie telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w sprawach prywatnych jest niezbędne w trakcie trwania zajęć, konieczne jest uzyskanie zgody prowadzącego zajęcia oraz czasowe opuszczenie sali, w której odbywają się zajęcia.

Niestosowanie się do tych zasad może skutkować wyproszeniem z zajęć i brakiem ich zaliczenia.

Dr hab. med. Grzegorz Kopeć, prof. UJ
Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast