Odbiór decyzji stypendialnych

Od roku akademickiego 2018/2019 studenci, którzy wnioskowali o elektroniczne doręczenie decyzji dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi) odbierają decyzje za pośrednictwem systemu USOSweb.

Na adres mailowy podany we wniosku zostanie wysłane powiadomienie o możliwości odbioru decyzji wraz ze szczegółową instrukcją jej odbioru.

Jeśli nie mają Państwo dostępu do adresu mailowego, który został podany na wniosku, należy zmienić go w systemie USOSweb na właściwy, postępując w następujący sposób:

  1. zalogować się do strony usosweb.uj.edu.pl używając identyfikatora w domenie @student.uj.edu.pl oraz dotychczasowego hasła.
  2. wybrać zakładkę MÓJ USOSWEB; wybrać znajdujący się po lewej stronie ekranu przycisk WIZYTÓWKA.
  3. użytkownik powinien wpisać aktualny adres e-mail w domenie uniwersyteckiej w rubrykę „Zmiana adresu e-mail” i potwierdzić klikając w przycisk „UAKTUALNIJ DANE”.
  4. po wprowadzeniu nowych danych, strona powinna zwrócić informację: „Dane zapisane”

Świadczenie zostanie wypłacone po odbiorze decyzji!


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast